Kurser og workshops

 

Book et stemmekursus eller en skræddersyet workshop til dine ansatte,
hvor stemmen er i fokus og kommunikationen styrkes.

 

1-1 Stemmetræning til erhvervKontakt mig
  • Taler du meget i dit job og er det afgørende for dig, at du har en klar og tydelig stemme, du kan bruge i mange timer, uden at blive slidt og hæs?
  • Vil du gerne have mere power og styrke på din stemme, så du bliver hørt og kan bevare et powerfuldt udtryk?

Når du bruger din stemme meget i dit erhverv, hvad enten du er underviser, leder, foredragsholder, skuespiller, præst m.m., er det afgørende, at du kan motivere og inspirere dem der lytter til dig. Hvis din formidling ikke er overbevisende og engageret, og din stemme står i vejen for dit budskab, vil mange vigtige informationer gå tabt.

Forskning viser, at når man taler til et publikum eller en forsamling, er det mindre end 10% af tilhørerne, der fokuserer på, hvad du siger. Resten fokuserer på, hvordan din stemme lyder, og hvad du udtrykker med dit kropssprog.

Når du bliver bevidst om dit kropssprog og din stemmes virkemidler, har du bedre chancer for, at du bliver hørt og at dine budskaber kommer rigtigt ud. Jeg tilbyder kurser og workshops, som enten kan afholdes ude hos jer i virksomheden, eller jeg kan sørge for lokaler og forplejning.

Mine kurser og workshops er bygget op af vekslen mellem oplæg og praktiske, konkrete øvelser og redskaber, som du skal bruge for at få en stærkere og mere udholden stemme. Du får viden og gode råd til, hvordan du udnytter din krops ressourcer til at få mere klang og gennemslagskraft i din stemme, uden at blive begrænset af stemmetræthed eller hæshed.

Kurser

Ønsker I som virksomhed at give jeres medarbejdere muligheden for at få mere power og udholdenhed i stemmen, så de undgår at blive trætte i stemmen?

På mine kurser vil deltagerne få redskaber og øvelser, der er lette at anvende og som kan tilpasses hverdagen. Øvelserne er med til at give en mere tydelig og klar stemme, og styrker åndedrættet og velværet. Vi træner kropsholdningen, så du undgår kompensatoriske spændinger, som hindrer din stemmes frihed, og så du får en afbalanceret og fleksibel krop, som støtter din tale.

Alle kursusdeltagere får et stemmetræningsprogram med sig hjem, så man kan fortsætte træningen hjemme og/eller på jobbet.

Der er forskellige muligheder for sammensætning af kurset alt efter jeres behov og ønsker. Kurset er for undervisere, foredragsholdere, præster og andre, der i deres arbejde er afhængige af en velfungerende talestemme. Kurset kan tilpasses den enkelte virksomhed, organisation eller gruppe.

1) Heldags kursus på 3-5 timer.

2) Introduktionskursus på 2 timer – herefter hjemmearbejde og follow up kursus på 2 timer.

Der er mulighed for tilkøb af 1-1 stemmetræningssessions ved individuelle behov og udfordringer. 

 

Workshops

En workshop vil typisk have en varighed af 1-2 timer og kan være en introduktion til, hvordan du bedre bruger din stemme på jobbet. Du vil få en indsigt i stemmens funktion og du vil lære de grundlæggende teknikker til at tale med gennemslagskraft i lang tid, uden at blive hæs.

Workshoppen kan skræddersyes efter jeres behov og ønsker, og den kan samtidig også være en introduktion inden et 1-1 forløb for de af jeres medarbejdere, som er særligt afhængige af deres stemme på jobbet.

Jeg afholder også workshops for kirkesangere, musicalperformere og kor, som ønsker at få redskaber til at styrke deres sangstemme gennem etablering af sangerkroppen og kontakt til kernestemmen. Læs mere omkring stemmetræning – sang her.

Kontakt mig for tilbud

Prisen på kursus og workshop afhænger af antal deltagere og varighed. Du er meget velkommen til at kontakte mig for et uforpligtende tilbud.

STYRK DIN STEMME!

Få min video-guide med 4 effektive øvelser,
der giver din stemme mere klang og gennemslagskraft.

Sådan! Om et øjeblik lander video-guiden i din indbakke.