handelsbetingelser

1. Virksomhedens oplysninger

Produkter og tjenester udbydes af:

ANNA KLINKBY
Birkemosen 6
7100 Vejle
Denmark
CVR: 39310104
Tlf: +45 27850838
Mail: kontakt@annaklinkby.dk

2. 1:1 coaching

Ved køb af 1:1 coaching forløb gælder det, at sessionerne skal være afholdt indenfor 1 år.

​Ved afbud af coaching sessioner, som du har booket og betalt, skal afbud finde sted senest 24 timer før sessionens begyndelse. I tilfælde af mangel på dette, kan beløbet ikke refunderes. 

3. Kurser, workshops og andre arrangementer.

I henhold til forbrugeraftaleloven er der ikke fortrydelsesret ved “rekreative fritidsaktiviteter”, hvis det fremgår af aftalen, hvilken dag eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres. Det betyder, at tilmelding og køb af arrangementer er bindende. Du kan derfor ikke forvente, at det betalte beløb ved tilmelding eller køb kan refunderes, hvis du bliver syg eller på anden måde er forhindret i at deltage. Du kan dog overdrage din plads til en anden person ved at give Anna Klinkby besked senest 24 timer inden start ved at rette henvendelse på kontakt@annaklinkby.dk. Pladsen må ikke sælges for en højere pris, end den er købt, og kan kun overdrages til en anden person efter aftale med Anna Klinkby.

4. Tavshedspligt

På mine workshops, gruppeforløb og andre arrangementer, er du som deltager underlagt tavhedspligt. Tavshedspligten gør sig gældende både fysisk og online og betyder, at du ikke må viderebringe personfølsomme oplysninger om de andre deltagere.

5. Priser og betaling

Produkter og ydelser kan købes med Dankort, VISA eller via bankoverførsel ved tilsendt faktura. Alle priser er i danske kroner. Beløbet skal betales senest 8 dage efter fakturadato og inden opstart af forløbet. Køb af forløbet eller andre online produkter er engangsbetaling, med mindre der vælges betaling i rater. Raterne opkræves ifølge aftale mellem kunden og ANNA KLINKBY.

Ratebetaling er hvor betalingen til et online kursus eller forløb er delt op i rater. Når du tilmelder dig et online kursus med ratebetaling, binder du dig til at betale alle rater. Hvis raterne udebliver, overgives sagen med det samme til inkasso via Dinero - Collectia.

Ved udeblivelse af betaling:

- Venlig påmindelse sendes via mail (sendes til samme mail som online kurset er købt med).
- Venlig påmindelse nr. 2 sendes via mail (sendes til samme mail som online kurset er købt med).
- 14 dage efter overskreden betaling sendes rykker nr 1. Rykkergebyr på 100 kroner tillægges regningen.
- 1 måned efter overskreden betaling vil sagen blive overgivet til inkasso via Dinero - Collectia.

6. Levering

Har du købt et online forløb, kan du som oftest forvente leveringen af produktet i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage. Nogle online kurser/forløb modtages ikke lige efter en betaling, men frigives først på en bestemt dato. I de tilfælde er det noteret på salgssiden.

7. Rettigheder

Alle rettigheder til produkter tilhører ANNA KLINKBY.

Når du køber et produkt, opnår du licens til at bruge det købte produkt. Købet er personligt og må ikke lånes, sælges eller videregives til andre uden skriftlig aftale med ANNA KLINKBY.

8. Tilpasninger og ændringer

ANNA KLINKBY forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for tjenesten. Ændringen skal meddeles til kunden senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er kunden berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis kunden ikke opsiger abonnementet, før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for kunden, gælder med det samme uden opsigelsesret for kunden.

9. Ansvarsfraskrivelse

ANNA KLINBY er på intet tidspunkt erstatningsansvarlig for den enkelte kundes anvendelse og implementering af forløbets værktøjer, services, undervisningsmateriale og øvrige produkter.

10. Kundens indsats og forpligtelse

For at få optimalt udbytte af forløbet, skal kunden selv være aktiv under forløbet. I den forbindelse skal kunden aktivt benytte sig af de ydelser ANNA KLINKBY stiller til rådighed, og som indgår i forløbet i form af rådgivning, vejledning, undervisning, værktøjer mv.

Kunden har selv ansvar for at anvende de ydelser, der indgår og stilles til rådighed i forløbet, i praksis. Det er således kunden, der selv er ansvarlig for opnåelse af sine egne mål og fremgang både under og efter forløbet. 

I de fælles facebookgrupper gælder der særlige grupperegler. Kunden er forpligtet til at efterleve disse og er bekendt med, at manglende efterlevelse af gruppereglerne i de enkelte fælles facebookgrupper, kan betyde eksklusion af en eller flere af disse grupper. Såfremt kunden måtte blive ekskluderet af en eller flere grupper, vil det ikke påvirke brugers adgang til undervisningsmateriale, gruppemøder og hjælp via messenger eller mail samt evt. yderligere ydelser under det købte produkt. Kunden har ikke ret til adgang til facebookgrupper, hvis vilkår ikke opfyldes.

11. Tilbagebetaling af påbegyndt forløb

Efter påbegyndelse af forløb er der ikke mulighed for hel eller delvis tilbagebetaling for forløbet. Kunden påbegynder et forløb, når kunden har den første samtale, adgang til Facebook gruppen eller har adgang til online forløbet. Såfremt disse tidspunkter ikke er sammenfaldende, vil tidspunktet for hvornår kunden påbegynder et forløb, være det tidligste af de to nævnte tidspunkter.


12. Fortrydelsesret

Køber du som privatperson, er der 14 dages fuld fortrydelsesret på køb via hjemmesiden, medmindre andet er aftalt eller fremgår af ANNA KLINKBYs ordre. Perioden på 14 dage starter den dag, hvor tilmelding til forløbet er bestilt og betalt via hjemmesiden. Fortrydelsesretten bortfalder, når forløbet er påbegyndt, også selv om dette sker før 14 dage fra bestilling.

Ved køb som virksomhed bortfalder de 14 dages fortrydelsesret.

13. Reklamationsret

Gælder i henhold til den danske købelov, en reklamationsret på 2 år på varer købt via hjemmesiden.

14. Værneting

Eventuelle tvister søges i første omgang løst via dialog med kunden. Tvister som bunder i et forbrugerforhold mellem ANNA KLINKBY og kunden er underlagt dansk ret med udgangspunkt i brugerens værneting og retskreds.

15. Klager

Kan ske til ANNA KLINKBY på kontakt@annaklinkby.dk

persondatapolitik

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse, har jeg brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig mine services. 

Jeg indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant, og jeg vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos ANNA KLINKBY.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder jeg altid alle relevante lovbestemmelser.

Jeg vil kun opbevare dine persondata, så længe jeg enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Hvis du ønsker at købe og modtage et online produkt, har jeg brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig mine services.

Når du køber mine online kurser, handler du desuden gennem Simplero, hvor du betaler med betalingskort gennem Stripe. Når du handler, bliver dine oplysninger derfor gemt hos Simplero og Stripe.

Jeg kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

Jeg opsamler desuden data gennem Google Analytics og Facebook Pixel, som jeg bruger til at reklamere via Facebook annoncer.

ANNA KLINKBY indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

– Køber et online produkt

– Sender mig spørgsmål, reklamationer, feedback eller kommenterer nyheder

– Tilmelder dig nyhedsbrev

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.annaklinkby.dk er Anna Klinkby, Birkemosen 6, 7100 Vejle, cvr nr. 39310104

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi, for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet [ XXX måneder/år ] efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos​ UnoEuro.com datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • ​At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
  • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en ​databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse kontakt@annaklinkby.dk.

Få mere inspiration

"Anna er utrolig dygtig til at overgive sig til det, der er og til at skabe et trygt og rummende rum. 

Jeg er landet så godt efter forløbet. 

jeg har genfundet min motivation for min dybe passion."

- Udsnit fra Mettes udtalelse.​

Følg med på Facebook og mine andre sociale medier

Her deler jeg gode tips og info. Jeg håber du har lyst til at følge med!